QQ个性分组&我的未来想要有你在

 • 有些人ッ
 • 像我们
 • 就这样ッ
 •  `我们骂着傻逼
 •  `却是真的爱着

  • ——————❤、
  •   ╱ ̄╲╱ ̄╲
  •   ╲        ╱
  •       ╲╱
  • I want to have you
  • in the future
  • 我的未来
  •          想要有你在
  • ——————❤、 
  •  

 • □■□■□ 
 • □■□■□ 
 • 玩世不恭的女人 
 • 不可一世的男人 
 • ┏┓ ◢╲
 • ╲╱ ╲◤ 
 • 伱隐身╭隐身想躲 
 • 伱上线╮想让谁看
 •  

 •  
 • 昨天 ┽
 •   做梦梦到了你 っ
 • 对我说
 • ┼───── 
 • 我以前说的是气话
 •    其实 ╮ 
 • 你对我
 •      很重要
 • ─────┼
 • QQ分组 

 •  ▁❤❤
 •     毕业那天   ﹏。
 • 〆〆。我们都
 •    _______不许哭 。
 • 都要笑着    – 。
 •      滚蛋╰つ"

整理:我爱上QQ

来源:互联网